Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


26.11.2009

Постанова № 172 - ІФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Івано-Франківське ТУ


ПОСТАНОВА № 172 - ІФ

м.Івано-Франківськ

2009-11-26

Я, уповноважена особа Комісії, начальник Івано-Франківського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Хлопан Володимир Богданович на підставі статті 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» у відношенні до відкритого акціонерного товариства «Калуський завод комунального устаткування», 77300, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М.КАЛУШ, ВУЛ. МАРТИНЦЯ, 26; Код за ЄДРПОУ: 3327730; Банківські реквізити: р/р 260053083, ОД "Райффайзен Банк Аваль", МФО 336462; Засоби зв`язку: тел. 21328

ВСТАНОВИВ:

Відкритим акціонерним товариством «Калуський завод комунального устаткування» не подано до територіального управління ДКЦПФР в складі регулярної річної інформації за 2008 рік (річного звіту) аудиторський висновок у паперовій формі, зшитий та засвідчений підписом та відбитком печатки аудитора (аудиторської фірми), чим порушено вимоги п. 3 статті 40 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 року №3480-ІV та п. 7 глави 7 Розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. N 97/13364. п. 7 ч.1 ст.11 Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачено накладення штрафу на юридичних осіб за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - у розмірі до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 162-ІФ від 17 листопада 2009р. Враховуючи вищевикладене на підставі статей 8, 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п.1.3 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07 №2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За неподання до територіального управління ДКЦПФР в складі регулярної річної інформації за 2008 рік (річного звіту) аудиторського висновку у відношенні ВАТ «Калуський завод комунального устаткування» застосувати санкцію – накладення штрафу у розмірі 50 (п’ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень, які слід перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок № 31118106700015 відділення Державного казначейства в м. Калуші, код ЗКПО 20568085, банк одержувача Управління Державного казначейства в Івано-Франківській області, МФО банку 836014, код бюджетної класифікації 23030300 “Адміністративні штрафи та інші санкції”, символ звітності банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. 2. Копію розрахункового документа (платіжного доручення), що підтверджуватиме виконання цієї постанови, направити в Івано-Франківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, або на т/факс (80342)55-21-48. 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. 4. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії, начальник управління В. Хлопан