Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


31.07.2008

Постанова № 50-ІФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Івано-Франківське ТУ


ПОСТАНОВА № 50-ІФ

м.Івано-Франківськ

2008-07-31

Я, уповноважена особа Комісії, начальник Івано–Франківського територіального управління Хлопан Володимир Богданович, на підставі акту проведення планової перевірки провадження діяльності на ринку цінних паперів відкритого акціонерного товариства «Калуський завод комунального устаткування» від 31.07.2008р., керуючись п. 14 ст.8 та ч. 10 ст.9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у відношенні ВАТ «Калуський завод комунального устаткування» Місцезнаходження: 77301, м. Калуш, вул. Мартинця, 26/б, Івано-Франківська обл.; Код за ЄДРПОУ: 03327730; Банківські реквізити: п/р 260053083 в ОД ” Райффайзен Банк Аваль” МФО банку 336462; Засоби зв`язку : тел. 8 (03472) 63028; 8(03472) 78889,

ВСТАНОВИВ:

Відкритим акціонерним товариством «Калуський завод комунального устаткування» порушено вимоги чинного законодавства про цінні папери, а саме: - ст. 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, та Розділ ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006р., в частині неподання особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента ; - ч. 8 п. 2.1.5 Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 3 від 03.02.2000р в частині неподання в складі річної регулярної інформації про емітента аудиторського висновку про фінансову звітність товариства. Факт вчинення зазначених правопорушень та вини юридичної особи повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 41-ІФ від 31 липня 2008р. Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пункту 15 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 11.12.2007р. № 2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ненадання інформації до ВАТ “Калуський завод комунального устаткування” застосувати санкцію – накладення штрафу у розмірі 20 (двадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 340 (триста сорок) гривень, які слід перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок № 31118106700015 відділення Державного казначейства в м. Калуші, код ЗКПО 20568961, банк одержувача Управління Державного казначейства в Івано-Франківській області, МФО банку 836014, код бюджетної класифікації 21081100 “Адміністративні штрафи та інші санкції”, символ звітності банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документа, що підтверджуватиме виконання цієї постанови, направити в Івано-Франківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. 3. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії Начальник територіального управління В. Хлопан