Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 05.12.2008
Дата публікації 09.12.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77301, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, м.Калуш. вул.Г.Мартинця, 26
Керівник* Ільчишин Андрій Миколайович - Голова Правління. Тел: 0347263028
E-mail* kzku@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформащії про емітента.
Відкрите акціонерне товариство «Калуський завод комунальнеого устаткування». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03327730. Місцезнаходження емітента: 77300, м.Калуш, Івано-Франківська обл, вул. Г.Мартинця,26. Телефон керівника емітента: 8(03472) 63028. Електронна поштова адреса: kzku@ukrpost.ua. Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Текст повідомлення:
«05 грудня 2008 р. позачерговими зборами акціонерів ВАТ «Калуський ЗКУ» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб.
Член Правлiння Хомякiвський Михайло Васильович ( паспорт СС № 834430 від 04.11.1999 виданий Калуський МВ УМВС в Iвано - Франкiвськiй обл).,володіє 0% статутного капіталу емітента, Звільнено. Посадова особа непогашеної судимості не має. Перебував на посаді з 2001 р. Рішення прийнято на загальних зборах акціонерів згідно протоколу №14 від 05.12.08р.
Член Правлiння Бiлоус Олена Юрiївна ( паспорт СС №917071 від 04.03.2000Р. виданий Калуський МВ УМВС в Iвано - Франкiвськiй обл)., володіє 0,01087 % статутного капіталу емітента, Звільнено. Посадова особа непогашеної судимості не має. ПеребуваЛА на посаді 9 місяців. Рішення прийнято на загальних зборах акціонерів згідно протоколу №14 від 05.12.08р.
Загальними зборами акцiонерiв внесенi змiни до Статуту стосовно чисельного складу Правлiння , а саме зменшення кiлькостi його членiв до 3-х осiб
Член Наглядової ради Ладаняк Тарас Олексiйович ( паспорт СС №929170 від 31.05.2001р.. виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.), володіє 0,043 % статутного капіталу емітента, Звільнено. Посадова особа непогашеної судимості не має. Перебував на посаді 9 місяців. Рішення прийнято на загальних зборах акціонерів згідно протоколу №14 від 05.12.08р.
Член Наглядової ради Ладаняк Олег Олексiйович ( паспорт СС №013240 від 17.05.2001р.. виданий Калуським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.), володіє 0,022 % статутного капіталу емітента, Звільнено. Посадова особа непогашеної судимості не має. Перебував на посаді 9 місяців. Рішення прийнято на загальних зборах акціонерів згідно протоколу №14 від 05.12.08 р.
Член Наглядової ради Гарафонов Iван Iванович (паспорт СО №034855 від 01.12.1998 р.. виданий Мiнським РУГУ МВС м. Києва) , володіє 0,017 % статутного капіталу емітента, Звільнено. Посадова особа непогашеної судимості не має. Перебував на посаді 9 місяців. Рішення прийнято на загальних зборах акціонерів згідно протоколу №14 від 05.12.08 р.
Член Наглядової ради Бiлоус Олена Юрiївна ( паспорт СС №917071 від 04.03.2000р.,. виданий Калуський МВ УМВС в Iвано - Франкiвськiй обл)., володіє 0,01087 % статутного капіталу емітента. Призначено. Посадова особа непогашеної судимості не має. Перебувала на посаді 9 місяців. Рішення прийнято на загальних зборах акціонерів згідно протоколу №14 від 05.12.08р.
Голова Наглядової ради Адамюк Олег Михайлович ( паспорт СЄ № 079559 від 08.03.2003р., Калуським МРВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.)., володіє 0,01087 % статутного капіталу емітента, Призначено. Посадова особа непогашеної судимості не має. Акціонер. Рішення прийнято на загальних зборах акціонерів згідно протоколу №14 від 05.12.08р
Член Наглядової ради Смольська Олеся Василiвна ( паспорт СС № 500311 від 25.03.1998, виданий Калуським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.), володіє 0,01087 % статутного капіталу емітента, Призначено. Посадова особа непогашеної судимості не має. Акціонер. Рішення прийнято на загальних зборах акціонерів згідно протоколу №14 від 05.12.08р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.»


Голова Правління ВАТ «КЗКУ» Ільчишин А.М.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Ільчишин Андрій Миколайович