Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Дата здійснення дії: 02.08.2018
Дата публікації 03.08.2018 09:42:48
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул. Січових Стрільців, буд. 1/В
Керівник* Медзин Владислав Ігорович - Голова правління. Тел: 03472-6-30-28
E-mail* kzku@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Національна комісія з цінних    

                                                                                                  паперів та фондового ринку України

                                                  

                                                                                                                вул. Московська 8 корп.30

                                                                                                                 м. Київ , 01010

 

                                                                                                         Приватне акціонерне товариство

                                                                                   «Калуський завод комунального устаткування»

 

                                                                                                                вул. Січових Стрільців, 1/В

                                                                                                                с. Вістова Калуського р-ну                         

                                                                                                                Івано-Франківської обл.,

                                                                                                                77351

 

 

                                                                       ПОВІДОМЛЕННЯ

про укладення договору купівлі-продажу акцій та набуття права власності

 

 

               Я, громадянка України, фізична особа Смольська Олеся Василівна ( ідентифікаційний номер платника податків 2073004601) відповідно до вимог ст. 65 Закону України  "Про акціонерні товариства" повідомляю про укладення  мною 02.08 2018 року договору купівлі-продажу цінних паперів, за наслідками якого 02.08.2018 року придбала контрольний пакет  акцій Приватного акціонерного товариства “Калуський завод комунального устаткування” (код за ЄДРПОУ 03327730), надалі -Емітент,  в кількості 377 317 (Триста сімдесят сім тисяч триста сімнадцять)  штук , що  становить 82,023295 відсотка  статутного капіталу  Емітента.  

 

              Після придбання мною пакету акцій стала володіти у сукупності  377 367 (Триста сімдесят сім тисяч триста шістдесят сім)  шт.. акцій Емітента,  що становить  82,0344164  відсотка статутного капіталу Емітента.

 

               Найвища  ціна, за якою мною придбавались  акції  Емітента протягом 12 місяців, що передують даті набуття контрольного пакета акцій включно з днем набуття, становить  0,10  (Нуль гривень 10 копійок)  грн. за 1 (одну)  акцію  Емітента.

 

 

 

 

 

 

 

 

       03 серпня 2018 р.       ___________________           Смольська Олеся Василівна

                                                        підпис                                 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Медзин Владислав Ігорович