Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа, стане власником контрольного / значного контрольного пакету акцій
Дата здійснення дії: 02.08.2018
Дата публікації 03.08.2018 09:40:55
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул. Січових Стрільців, буд. 1/В
Керівник* Медзин Владислав Ігорович - Голова правління. Тел: 03472-6-30-28
E-mail* kzku@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку України

вул. Московська 8 корп.30
м. Київ , 01010

Приватне акціонерне товариство
«Калуський завод комунального устаткування»

вул. Січових Стрільців, 1/В
с. Вістова Калуського р-ну
Івано-Франківської обл.,
77351


ПОВІДОМЛЕННЯ
про укладення договору купівлі-продажу акцій та набуття права власності


Я, громадянка України, фізична особа Смольська Олеся Василівна ( ідентифікаційний номер платника податків 2073004601) відповідно до вимог ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляю про укладення мною 02.08 2018 року договору купівлі-продажу цінних паперів, за наслідками якого 02.08.2018 року придбала контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства “Калуський завод комунального устаткування” (код за ЄДРПОУ 03327730), надалі -Емітент, в кількості 377 317 (Триста сімдесят сім тисяч триста сімнадцять) штук , що становить 82,023295 відсотка статутного капіталу Емітента.

Після придбання мною пакету акцій стала володіти у сукупності 377 367 (Триста сімдесят сім тисяч триста шістдесят сім) шт.. акцій Емітента, що становить 82,0344164 відсотка статутного капіталу Емітента.

Найвища ціна, за якою мною придбавались акції Емітента протягом 12 місяців, що передують даті набуття контрольного пакета акцій включно з днем набуття, становить 0,10 (Нуль гривень 10 копійок) грн. за 1 (одну) акцію Емітента.
03 серпня 2018 р. ___________________ Смольська Олеся Василівна
підпис

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Медзин Владислав Ігорович