Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.02.2008
Дата публікації 27.02.2008 08:00:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77301, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, м.Калуш. вул.Г.Мартинця, 26
Керівник* Лагодюк Василь Миколайович - Голова Правління. Тел: 0347263028
E-mail* kzku@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів Товариства від 22.02.2008р. прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб Товариства, зокрема:

- Лагодюка Василя Миколайовича (пасп.серія СС 103896, Калуським МВ УМВС в Івано-Франківській обл. 24.06.1997р.) звільнено з посади Голови Правління в зв’язку з призначенням на посаду Члена Правління безстроково, перебував на посаді з 1992 р., володіє 4,913 % у статутному капіталі Товариства;

- Мендик Івана Тарасовича (пасп.серія СС 941336, Калуським МВ УМВС в Івано-Франківській обл. 29.04.2000р.) звільнено з посади Члена Правління в зв’язку з припиненням дії повноважень згідно Статуту, перебував на посаді з 1992 р., володіє 0,174 % у статутному капіталі Товариства;

- Джиголу Ольгу Казимирівну (пасп.серія СС 917497, Калуським МВ УМВС в Івано-Франківській обл. 06.03.1998р.) звільнено з посади Члена Правління в зв’язку з припиненням дії повноважень згідно Статуту, перебувала на посаді з 2007 р., володіє 0,014 % у статутному капіталі Товариства;

- Коломійченко Віктора Володимировича (пасп.серія СС 189693, Дніпровським РУГУ МВС м. Києва, 27.07.1999р.) звільнено з посади Голови Наглядової Ради в зв’язку з припиненням дії повноважень згідно Статуту, перебував на посаді з 1992 р., акціями Товариства не володіє;

- Мізерак Галину Миколаївну (пасп.серія СС 034225, Калуським РВ УМВС Івано-Франківської обл., 05.03.1996р.) звільнено з посади Члена Наглядової Ради в зв’язку з припиненням дії повноважень згідно Статуту, перебувала на посаді з 2007 р., володіє 0,014 % у статутному капіталі Товариства;

- Цахнів Володимира Петровича (пасп.серія СС 941186, Калуським РВ УМВС Івано-Франківської обл., 25.04.2000р.) звільнено з посади Члена Наглядової Ради в зв’язку з припиненням дії повноважень згідно Статуту, перебував на посаді з 2007 р., володіє 0,338 % у статутному капіталі Товариства;

- Стус Віру Миколаївну (пасп.серія СС 942331, Калуським МРВ УМВС Івано-Франківської обл., 25.05.2000р.) звільнено з посади Голови Ревізійної Комісії в зв’язку з припиненням дії повноважень згідно Статуту, перебувала на посаді з 2000 р., володіє 0,014 % у статутному капіталі Товариства;

- Ільчишина Андрія Миколайовича (пасп.серія СС 941390, Калуським МВ УМВС Івано-Франківської обл., 05.05.2000р.) призначено на посаду Голови Правління безстроково, обіймав посаду виконавчого директора ВАТ “Калуський ЗКУ”, акціями Товариства не володіє;

- Пуш Марію Йосипівну (пасп.серія СС 495194, Калуським МРВ УМВС Івано-Франківської обл., 11.03.1998р.) призначено на посаду Члена Правління безстроково, обіймала посаду завідуючої складом ВАТ “Калуський ЗКУ”, акціями Товариства не володіє;

- Білоус Олена Юріївна (пасп.серія СС 917071, Калуським МВ УМВС Івано-Франківської обл., 04.03.2000р.) призначено на посаду Члена Правління безстроково, обіймала посаду начальника відділу постачання ВАТ “Калуський ЗКУ”, акціями Товариства не володіє;

- Хом’яківського Михайла Васильовича (пасп.серія СС 834430, Калуським МВ УМВС Івано-Франківської обл., 04.11.1999р.) призначено на посаду Члена Правління безстроково, обіймав посаду головного інженера ВАТ “Калуський ЗКУ”, акціями Товариства не володіє;
- Ладаняка Тараса Олексійовича (пасп.серія СС 929170, Івано-Франківським МУВС УМВС Івано-Франківської обл., 31.05.2000р.) призначено на посаду Голови Наглядової Ради безстроково, обіймав посаду директора ТОВ “СПК-Калуш”, володіє 0,043 % у статутному капіталі Товариства;

- Ладаняка Олега Олексійовича (пасп.серія СС 013240, Калуським МВ УМВС Івано-Франківської обл., 17.05.2001р.) призначено на посаду Члена Наглядової Ради безстроково, приватний підприємець, володіє 0,022 % у статутному капіталі Товариства;

- Гарафонова Івана Івановича (пасп.серія СО 034855, Мінським РУГУ МВС м.Київ, 01.12.1998р.) призначено на посаду Члена Наглядової Ради безстроково, обіймав посаду генерального директора ВАТ “ХК “Укркомунмаш”, володіє 0,017 % у статутному капіталі Товариства;

- Захаркіну Ольгу Олександрівну (пасп.серія СС 311172, Калуським МВ УМВС Івано-Франківської обл., 24.06.1997р.) призначено на посаду Голови Ревізійної Комісії безстроково, обіймала посаду фінансового директора ПП “ТОММетал", володіє 0,022 % у статутному капіталі Товариства;

Зазначені особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Лагодюк Василь Миколайович