Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2016
Дата публікації 21.03.2016 18:40:05
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул. Січових Стрільців, буд. 1/В
Керівник* Ільчишин Андрій Миколайович - Голова правління. Тел: 03472-6-30-28
E-mail* kzku@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Калуський завод комунального устаткування»

77351, Івано-Франківська область, Калуський район, с. Вістова, вул. С.Стрільців 1/В

Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться  25.04.2016 р. о 09:00 за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. С.Бандери, 36. Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 08:00 до 08:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 19.04.2016р.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.

7. Інші питання.

 

Для  участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам – доручення на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу.

Тел. для довідок (03472)6-30-28

Голова правління  Ільчишин А.М.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ільчишин Андрій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2016
(дата)