Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2015
Дата публікації 13.03.2015 17:53:35
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул. Січових Стрільців, буд. 1/В
Керівник* Ладаняк Олег Олексійович - Голова правління. Тел: 03472-6-30-28
E-mail* kzku@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Калуський завод комунального устаткування» 77351, Івано-Франківська область, Калуський район, с. Вістова, вул. С.Стрільців 1/В Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 20.04.2015 р. о 09:00 за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. С.Бандери, 36. Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 08:00 до 08:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14.04.2015р. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Переобрання членів Наглядової Ради. 5. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Переобрання членів Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014рік. 8. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2014 році. 9. Інші питання. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам – доручення на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу. Тел. для довідок (03472)6-30-28 Голова Правління Ладаняк О.О.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ладаняк Олег Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2015
(дата)