Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.03.2013
Дата публікації 19.03.2013 08:13:57
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова. вул.Січових Стрільців, 1/В
Керівник* Ладаняк Олег Олексійович - Голова Правління. Тел: 0347263028
E-mail* kzku@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Калуський завод комунального устаткування»
77351, Івано-Франківська область, Калуський район, с. Вістова, вул. С.Стрільців 1/В
Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 22.04.2012 р. о 09:00 за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. С.Бандери, 36. Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 08:0 до 08:45 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.04.2012р.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Переобрання членів Наглядової Ради.
5. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Переобрання членів Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам – доручення на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу.
Тел. для довідок (03472)6-30-28
Голова Правління Ладаняк О.О.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ладаняк Олег Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2013
(дата)