Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Голова правлiння       Лагодюк Василь Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 15.04.2005  


Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ iнженер по приватизацiї, вiддiл маркетингу
Прізвище, ім'я, по батькові Мендик Анелiя Степанiвна
Міжміський код, телефон, факс (03472) 63028, 63278
E-mail вiдсутнiй

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
 

Складено на 01.01.2005  
  (дата)  

Емітент Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Дата прийняття
попереднього звіту
  Дата прийняття звіту  
Попередній звіт
зареєстровано за номером
  Реєстраційний номер  
    Примітки