Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року


Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ-ження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки
1 Голова правлiння Лагодюк Василь Миколайович 1944 вища 27 голова правлiння Непогашеної судимостi немає
2 Член правлiння Мендик Iван Тарасович 1956 вища 18 комерцiйний директор Непогашеної судимостi немає
3 Член правлiння Мiзерак Галина Михайлiвна 1975 вища 4 головний бухгалтер Непогашеної судимостi немає
4 Член правлiння Хомякiвський Михайло Васильович 1961 середня спецiальна 9 головний iнженер Непогашеної судимостi немає
5 Голова Спостережної Ради Коломийченко Вiктор Володимирович 1947 вища 0 не працiвник Непогашеної судимостi немає
6 Член Спостережної Ради Цахнiв Володимир Петрович 1944 середня спецiальна 24 начальник цеху Непогашеної судимостi немає
7 Секретар Спостережної ради Мендик Анелiя Степанiвна 1955 вища 6 iнженер по приватизацiї Непогашеної судимостi немає
8 Голова ревiзiйної комiсiї Стус Вiра Миколаївна 1961 середня спецiальна 2 економiст Непогашеної судимостi немає