Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада П.І.Б. посадової особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
Голова ревiзiйної комiсiї Стус Вiра Миколаївна 1992-11-11 00:00:00 63 0.014 63 0 0 0
Секретар Спостережної ради Мендик Анелiя Степанiвна 1992-11-11 00:00:00 382 0.083 382 0 0 0
Член Спостережної Ради Цахнiв Володимир Петрович 1992-11-11 00:00:00 1554 0.338 1554 0 0 0
Член правлiння Мендик Iван Тарасович 1992-11-11 00:00:00 799 0.174 799 0 0 0
Голова правлiння Лагодюк Василь Миколайович 1992-11-11 00:00:00 15904 3.457 15904 0 0 0