Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року

Інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1.Виробничого призначення: 6006 5107 0 5107 6006 0
- будівлі та споруди 2275 4546 0 0 2275 4546
- машини та обладнання 3671 507 0 0 3671 507
- транспортні засоби 36 10 0 0 36 10
- інші 24 44 0 0 24 44
2.Невиробничого призначення: 107 0 0 0 107 0
- будівлі та споруди 54 0 0 0 54 0
- машини та обладнання 43 0 0 0 43 0
- транспортні засоби 10 0 0 0 10 0
- інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6113 5107 0 0 6113 5107
Пояснення: д/в