Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року


Інформація про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
НайменуванняТОВ "Мiжгалузевий реєстрацiйний центр"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ24366757
Код території за КОАТУУ2610100000
Територія (область)Київська
Районд/в
Поштовий індекс03187
Населений пунктм.Київ-187
Вулиця, будинокпр.Глушкова, 1
Міжміський код та телефон(044) 251-94-83
Факс251-94-95
E-mailд/в
WWW-адресад/в
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАА 558006
Дата видачі ліцензії (дозволу)2002-10-03 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюДКЦПФР