Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування ТОВ "Мiжгалузевий реєстрацiйни центр"
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24366757
Місцезнаходження 03005, Київ-187, про-т Ак.Глушкова, 1
Номер ліцензії на цей вид діяльності АБ 293266
Дата видачі ліцензії 04.10.2005
Міжміський код та телефон (044) 251-94-83
Факс (044) 251-94-95
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
Опис Iнформацiя вiдсутня.