Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Основні відомості про випущені акції

Дата реєстрації випуску акцій 03.08.1998
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 113/09/1/98
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Iвано-Франкiвське ТУ ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук) 460012
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Документарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 138003
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0