Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

ВАТ "Калуський ЗКУ" створено на базi державного пiдприємства "Калуський завод комунального устаткування", заснованого у 1963 роцi на базi артiлей мiсцевої промисловостi. У серпнi 1994 державне пiдприємство "Калуський завод комунального устаткування" за рiшенням Калуської мiської Ради народних депутатiв Iвано-Франкiвської областi перетворено шляхом приватизацiї в ВАТ "Калуський завод комунального устаткування". За I кв. 2007р. ВАТ "Калуський ЗКУ" виконало робiт на 392,9 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї склала 319,1 тис.грн. Товариство понесло додатковi певнi адмiнiстративнi та iншi витрати на суму 71,5 тис.грн. та 23,3 тис.грн. вiдповiдно. В остаточному пiдсумку фiнасовий результат Товарисвта вiд дiяльностi у I кв. 2007р. склав 72,6 тис.грн. збитку.