Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

ВАТ "Калуський ЗКУ" створено на базi державного пiдприємства "Калуський завод комунального устаткування", заснованого у 1963 роцi на базi артiлей мiсцевої промисловостi. У серпнi 1994 державне пiдприємство "Калуський завод комунального устаткування" за рiшенням Калуської мiської Ради народних депутатiв Iвано-Франкiвської областi перетворено шляхом приватизацiї в ВАТ "Калуський завод комунального устаткування". За перший квартал 2008 року ВАТ Калуський ЗКУ виконало робiт на суму 476,4 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї склала 384,1 тис.грн.. Товариство понесло додатковi адмнiстративнi та iншi витрати на суму 178,3 тис.грн. та 44,0 тис.грн.. вiдповiдно. В остаточному пiдсумку фiнансовий результат Товариства вiд дiяльностi за перший квартал 2008 року склав 130,0 тис.грн. збитку.